Digitalizacja danych to nic innego jak przetworzenie dokumentów, fotografii, negatywów, klisz lub innych materiałów do postaci cyfrowej. Ma to szczególne znaczenie w miejscach gromadzących dużą ilość danych, jak np.biblioteki, wydawnictwa, kliniki itp. Niedostępne dotychczas, np. ze względu na swą unikalność materiały, dzięki digitalizacji mogą być łatwo i szeroko dystrybuowane.
Wskazane przez klienta materiały są przenoszone za pomocą wysokiej klasy skanera lub aparatu cyfrowego do pamięci komputera. Taki sposób przechowywania daje gwarancje trwałości oraz szybkiego i swobodnego dostępu.